Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Ẩm ương (2)Có con nhạn lẻ mang hờn

Bay từ phương nọ về đơm phương này
Ngày mưa mỏng,
mộng úa gầy
Lao xao sóng nhớ đọa đày lần khân.

Nhịp cầu sao gãy đoạn đành?!
Người chưng hửng đứng...
Ngỡ ngàng vực sâu!
Một dòng tâm tưởng xoáy sầu
Lan hoài trôn ốc tận đâu?
Mỏi mòn!

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Lông chôngLông chông đua mình trên cát
Bế bồng theo gió về khơi.
Tình ai sau cơn ào ạt
Lông chông theo khói lên trời. 

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Ẩm ươngChiếc lá rơi ngang chiều muộn
Hắt hiu, vụng dại giữa đường.
Tình còn xanh từng gân lá
Sao vàng bấy nỗi bi thương?